Koçluk

ÖĞRENCİ KOÇLUĞU

Öğrenci Koçluğu gençler için gerçekleştirmek istedikleri hedeflerine odaklanan ve bu odaklanma sürecinde elde ettikleri sıra dışı farkındalıkları hayata geçirdikleri interaktif bir süreçtir. Başka bir ifadeyle öğrenci koçluğunda gençler yapmak istediklerini yaparlar ve bu yaptıkları onları adım adım hedeflerine götürür. Kararlar alırlar ve kendi geleceklerinin yaratmak için eyleme geçerler, kendi hayatları hakkında sorumluluklar alırlar ve bu sorumluluğu almaya bizzat kendileri gönüllü olur. Hiç kimsenin herhangi bir zorlaması olmadan kendi istekleri ile tüm bunları yaparlar.

DEHB KOÇLUĞU

Gençlerin hedeflerine açıklık getiren ve gencin hedeflerine ve tam potansiyeline ulaşması için kişisel farkındalık, sistem ve strateji geliştirilen işbirlikçi, destekleyici, hedef odaklı bir süreçtir.  DEHB koçluğu zihinsel sağlık konularına odaklanan psikoterapiden farklı olarak daha çok koçluk alan kişinin yaratıcı, becerikli ve hedeflerini gerçekleştirmek için tam, bütün ve iyi olma hali üzerine odaklanır. Özel ders vermek ya da akademik hizmetlerde olduğu gibi her öğrenci için aynı yolu kullanmanın aksine koçluk tüm öğrenciler için aynı yolu önermez.

DEHB koçluğu, genç merkezli bir iş birliği, DEHB konusunda araçlar ve kaynaklar hakkında bilgi verilmesi ve gencin güçlü yanlarıyla, kaynaklarıyla inşaa edilecek yeni sistem için stratejilerin oluşturulması için koçluk becerilerinin harmanlanmasıdır.

DEHB Koçluğu; kişinin gerçek potansiyelini ortaya çıkartabilmesi, kendi kendini yönetebilmeyi öğrenmesi ve yaşam kalitesini arttırabilmesi için yeni davranış modelleri geliştirmesine destek olan bir ortaklıktır. Koçluk sürecinde düşünerek hareket etmeyi, kendini organize etmeyi, plan yapmayı, “anlık” isteklerine “hayır” demeyi, hedef belirlemeyi, hedefe odaklanmayı, eyleme nasıl geçeceğini, öncelik sıralaması yapmayı ve duygularını kontrol etmeyi öğrenir.

Süreç içerisinde gencin kendisiyle ilgili farkındalığı artığı için olumlu yönlerini keşfederek özsaygısını ve özgüvenini de arttırır.

KARİYER KOÇLUĞU

Kariyer Koçluğu sevdiğiniz işi yapmayı ya da yaptığınız işi sevmeyi bir bakış açısı kazandırır. Yeni bakış açısından kendinizi ve çevrenizi iyi yönetmenizi, gelişim sürecinizde potansiyelinizi gerçekleştirmeniz için yol ve yöntemler bulmanızı sağlar.

Kariyer koçluğu kişinin, iş hayatına ilişkin konulardaki farkındalığını artırmasına, yaşam amacı ve onunla bağlantılı olarak kariyer hedefleri konusunda netleşmesine, kariyerindeki gelişim ve dönüşüm için etkili olacak aksiyonların belirlenmesine yardımcı olan etkileşimli bir süreçtir.

ANNE BABA KOÇLUĞU

Anne Baba koçluğu çocuklarla doğru ve faydalı bir iletişim kurulduğunda her çocuğun kendi karakterine uygun potansiyelinin açığa çıkmasına destek olacak anne baba rehberliğidir.

Anne-Baba Koçluğu, Anne- babaların çocuklarının gelişimlerine imkân sağlayacak şekilde düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını kontrol etmede destek olmayı amaçlar. Anne baba koçluğu ile çocuklarınızın gelişmesine daha olumlu şekilde katkıda bulunmak, anne baba süreçlerini daha pozitif ve eğlenceli hale getirmek, çocukların kendi yaş ve öğrenme hızlarına uygun gelişimine izin vermek ve yaş dönemlerine göre hangi rollerde anne babalık yapmanız konusunda size yol gösterici bir destektir.

Web sitemiz, özellikle 3. taraf hizmetlerinden gelen çerezleri kullanmaktadır.
Detaylar